De lidmaatschapsvoorwaarden en het reglement van (P)remium (H)ealth(C)lub (hierna PHC). PHC hanteert de onderstaande voorwaarden:

 1. Om lid te worden van PHC, moet u een aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen.
 2. De directie is bevoegd bij wanbetaling of wangedrag uw abonnement voor een bepaalde periode te blokkeren of geheel in te trekken.
 3. Indien u wilt opzeggen, dient u dat minimaal een maand voor de einddatum van de abonnementsduur te doen. Dit kan met een opzegformulier, dat u bij PHC kunt krijgen of u stuurt een mail. Bij het niet opzeggen, wordt uw abonnement stilzwijgend per maand verlengd
 4. Uw abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
  Betalingsvoorwaarden
 5. Betaling (incl. inschrijfgeld) geschiedt vooraf via automatische incasso rond de 25ste van de maand. Bij het in gebreke blijven van de betaling van de contributie, ontvangt de betrokkene een aanmaning met een termijn van 14 dagen om de vordering alsnog zonder kosten te voldoen. Na deze termijn draagt PHC, ingevolge de Incassowetgeving 2012, de vordering over aan het Incassobureau Van Hoek en Partners. Hierbij komen minimaal €40,- wettelijk verplichte kosten bij (zie www.vhp-debtcollect.nl/incassowet) plus het restant van het nog lopende abonnement.
 6. U bent verantwoordelijk voor de juiste adres- en betalingsgegevens bij PHC.
 7. Van een eventueel resterend bartegoed vindt geen restitutie plaats. PHC behoudt zich het recht voor om de contributie aan te passen.

  Lidmaatschapspas

 8. Door PHC wordt een pas verstrekt, t.w.v. €10,-. U bent verplicht deze pas bij de receptie van PHC te scannen. De pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij verlies of beschadiging van de pas, brengt PHC €10,- in rekening voor een nieuwe pas, door pinnen te voldoen. Op de pas is geen borg van toepassing.
  Huisregels
 9. Omwille van uw en andermans hygiëne bent u verplicht altijd een handdoek te gebruiken op de fitnessapparatuur, matjes, etc. Bij transpiratie a.u.b. het toestel schoonmaken met de ter beschikking staande spray. Het is verplicht schone sportkleding en schoenen te dragen. Het is niet toegestaan om met jassen, tassen, e.d. de fitnessruimtes te betreden.
 10. De voor u beschikbaar gestelde faciliteiten dienen netjes behandeld te worden. Bij vernieling en/of beschadiging is PHC gemachtigd de kosten voor reparatie in rekening van de veroorzaker te brengen.
 11. De voertaal is Nederlands of Engels
 12. Mobiele telefoongesprekken mag u alleen voeren buiten de trainingsruimte.
 13. Het gebruik van alcoholische dranken is verboden. Uitsluitend afsluitbare kunststof flessen of bidons zijn toegestaan in de sportruimte.
 14. Bij het gebruik en/of het in bezit hebben van verboden middelen zult u worden aangehouden, en direct worden overgedragen aan de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar (politie). Roken binnen de club is verboden.
 15. Voor de veiligheid en goede gang van zaken, is het verplicht de aanwijzingen van de medewerkers van PHC op te volgen. Eventuele vragen, problemen of suggesties kunt u via een email bij PHC melden via contact@phc-ede.nl.
 16. PHC heeft het recht om groepslessen te annuleren en/of het lesrooster te wijzigen.
 17. Bij opzettelijke vernieling, diefstal en/of bedreiging(en) zal te allen tijde aangifte gedaan worden bij de politie.
 18. Houdt u er rekening mee dat PHC, tijdens de zomervakantieperiode, een aangepast rooster handhaaft en op nationale feestdagen mogelijk gesloten is.
  Risico en aansprakelijkheid
 19. De directie van PHC raadt u aan om waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten of anders op te bergen in een afsluitbaar kluisje. PHC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.
 20. PHC heeft de veiligheid hoog in het vaandel staan. PHC kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig ontstane lichamelijk letsel en gevolgschade. U traint dus volledig voor eigen risico. Bij twijfel vraag altijd een instructeur om advies en/of raadpleeg uw huisarts/dokter.
 21. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Meld je aan voor een Gratis Proeftraining bij Premium Health Club

Claim je Gratis Proeftraining bij Premium Health Club door onderstaand formulier in te vullen.

Let op: slechts 10 plaatsen per week beschikbaar!